Skip to content

Bortusk Leer

04/27/2014

.

One Comment leave one →
  1. ulmastyle permalink
    05/15/2014 8:11 AM

    no coś, ma sporo wspólnego z naszym społeczeństwem…..takich glupoli pełno, z różnicą taką, że nie tacy zabawni jak powyższy bohater 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: